Anekdotai apie gyvūnus

Sėdi du balandžiai ant šakos ir staiga praskrenda rektyvinis lėktuvas.
– Oho kaip greit!!!
– Jeigu tau taip subinė degtų, tu dar netaip skristum…

***

Eina pagaliukas per mišką. Žiūri, ežys eina. Pagaliukas ir sako:
-Negalvojau, kad miške autobusai važinėja.

***

Trys katinai ginčijasi, kuris iš jų didesnis tinginys. Pirmas sako:
– Man pelė laksto palei nosį, o aš tingiu pagauti…
Antras katinas sako:
– Na, čia tai dar nieko, man šeimininkė maistą palei nosį padeda, o aš tingiu keltis pavalgyti.
Trečias katinas klausia:
– Ar girdėjot, kaip visą naktį kniaukiau?
Katinai atsako:
– Na, girdėjom, tai kas buvo?
Tas sako:
– Na tai va, užsimyniau ant kiaušinių, ir visą naktį tingėjau koją nukelti…

***

Plaukia du rykliai žiūri bangletininkas plaukia vienas ryklys sako:
-Čia tai bent aptarnavimas ant padėklo ir dar su servėtėle

***

užkamavo studentą tarakonai.
draugas pataria kaip jų atsikratyt:
– kai pareisi namo, garsiai sakyk:”Viskas, nėra maisto”.
Studentas taip ir padarė. Atsigulė miegoti ir staiga vidury nakties girdi šnabždant:
– Kelkis, šeimininke, mes tau valgyt atnešėm.

***

Trys ūkininkai kalbasi. Pirmas sako:
-Aš tokį didelį obuolį užauginau, kad net padėjau ant kėdės ir kėdė sulūžo!
Kitas sako:
-Aš labai didelį užauginau, kad net padėjau ant stalo, o jis sulūžo.
Sako paskutinis:
-Aš tokį obuolį užauginau. Padėjau jį į vežima.
Kiti ūkininkai jį pertraukia:
-Ir sulūžo????
-Ne, išlindo didelis kirminas ir arklį prarijo!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterFlattr the authorShare on LinkedInBuffer this pageShare on RedditDigg thisShare on TumblrShare on StumbleUponPin on PinterestEmail this to someone